a
a
a
a
a
Çevre Dostuyuz

Portalimo Lodge Butik Otel
Çevre dostudur, çünkü;

  • Çevreye saygılı ve duyarlıdır
  • 5000 m2 lik alanın 4700 m2 si çeşitli bitki ve meyve ağaçlarına ayrılmıştır ,
  • Bahçesinde kimyasal gübre kullanmaz,
  • Yaşama ve üreme bandı içerisinde olduğu Caretta Caretta kaplumbağalarını korur, Misafirlerini bilgilendirir,
  • Tüm çöplerini ayrıştırır ve doğanın korunmasına katkıda bulunur,
  • Tasarruflu ampul kullanır,
  • Enerji tasarrufu kapsamında güneş enerjisinden yararlanır,
  • Doğaya zararını engellemek amacı ile tehlikeli atıkları usulüne göre toplayıp gerekli birimlere ulaştırır,
  • Bahçesindeki  tüm canlılara doğal yaşam ortamı oluşturur.

Gelecek nesillere yaşanılası bir dünya bırakmak  için biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Ya siz…

a
a
a
Portalimo Lodge 2011 | www.portalimolodge.com